Samhällsansvar

Förra veckan samlade rektor för Uppsala universitet Eva Åkesson samtliga valda vicerektorer och dekaner för att tillsammans diskutera strategiskt viktiga frågor för framtiden. Det blev två intensiva dagar kring kommande forskningsproposition, satsningar på infrastruktur som ständigt ökar, vikten av samverkan både inom utbildning och forskning.

Allt detta blev synligt och uppenbart i den avslutande diskussionen som föranleddes av det synnerligen stora behovet av lärare alla kategorier. Behovet av välutbildade lärare gynnar alla. Det finns idag behov av att finna olika lösningar, inklusive alternativa vägar till läraryrket.

Diskussioner fördes tillsammans med representanter för SKL och Region Uppsala. Företrädare för Skolcheferna och ABB hade tyvärr fått förhinder men kommer att delta i det fortsatta arbetet.

För fortsatt arbete blir det. En universitetsövergripande arbetsgrupp skapas nu, vilket är ett exempel på hur Uppsala universitet tar sitt samhällsansvar genom att i samverkan med andra finna konkreta lösningar på ett samhällsproblem. Att möta det stora behovet av välutbildade lärare, inte minst inom naturvetenskapliga ämnen och moderna språk, kräver många kreativa idéer som samtidigt bibehåller eller stärker hög kvalitet i utbildning och forskning.

Hoppas alla, även du som läser detta, vill bidra med idéer!!

Comments are closed.