Kollegialitet

Filosofen Peter Kemp skriver i sin bok Världsmedborgaren (Kemp, P.  2005: Världsmedborgaren. Politisk och pedagogisk filosofi för det 21 århundrandet. Göteborg: Daidalos) ungefär så här: Utbildningens uppdrag är att se till så att barnen klarar sig i världen och samtidigt handlar uppdraget om att se till att de kan bidra till att världen klarar sig. Ett uttryck som jag tycker också rymmer mitt uppdrag både som forskare och dekan.

I min egenskap av forskare och ledamot av Svenska Unescorådets vetenskapliga kommitté sitter jag med i Unesco LUCS styrelse med säte i Botkyrka – en kommun jag gärna återvänder till (där var jag bitr skolchef 1987-1993). LUCS ambition är just den som Peter Kemp uttrycker, läs mer på www.unescolucs.se

Detsamma gäller Swedesd, inom Fakulteten för Utbildningsvetenskaper som parallellt med att arbeta fram över 10 ansökningar om forskningsmedel aktivt arbetar för att få ansvar för att kunna medverka till The Global Action Programme (GAP) on ESD, vilket också kan uttryckas som att gå från ord till handling efter dekaden om ESD (utbildning för hållbar utveckling). Det står ju både i Högskolelagen och i examensmålen för samtliga lärarprogram att våra studenter ska ha kunskaper för att med Kemps ord kunna förändra världen till det bättre, frågan gäller hur vi gör det, något som Swedesd arbetar aktivt med och för (www.swedesd.uu.se/publikationer).

ESD lyftes även vid Lärarutbildningskonventets vårmöte i Uppsala i veckan. Temat var kvalitet, vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Uppsala universitet bjöd generöst på sina erfarenheter av pågående uppföljningar och utvärderingar och bjöd samtidigt in till aktiv samverkan. Rektor Eva Åkesson satte tonen i sitt invigningstal vilket bidrog till en konferens med intensiva och eftertänksamma samtal som fortsätter i flera olika konstellationer.

Några universitet önskar vara med i den planerade forskarskola med inriktning mot ämnesdidaktik vid Uppsala universitet, som vänder sig till blivande eller redan verksamma universitetslärare. Andra vill mer aktivt gå in att arbeta för en bättre forskningsanknytning mellan universitet och skolor. Diskussionen gäller bl.a. att få en parallell till medicinarnas ALF avtal för att möjliggöra kombinationstjänster för lektorer oavsett de nu har sin bas i skolan eller på universitetet.

Kraft och energi i och genom kollegialitet kommer att lösa dessa och andra komplicerade frågor – för att barnen ska klara sig i världen och för att världen ska klara sig!

 

Comments are closed.