Ansvar och styrning över den svenska skolan

En eftermiddag tillsammans med Utbildningsutskottet som arrangerade ett kunskapsseminarium kring rubricerade frågor. Finansiering och huvudmannaskap stod högt på dagordningen. Forskare, Myndighetschefer, SKL och fackliga företrädare förde ett samtal kring vad som behöver göras. Som inbjuden professor var det svårt när diskussionen släpptes fri att inte kliva in i rollen som dekan.

Uppsala universitet är verkligen i framkant med en kommande forskarskola i ämnesdidaktik, en universitetsövergripande arbetsgrupp för fler vägar in i läraryrket, samverkansformer genom avtal såväl med företag som med huvudmän… Jag önskar att den kraft, kunskap, kompetens och energi som finns bland alla intressenter i vår region kunde komma fler till del så jag bjöd in utbildningsutskottet och övriga deltagare att besöka oss när de vill/behöver.

Under tiden fortsätter vi arbetet med att försöka forma ett utbildningsavtal med Medicinarnas ALF avtal som förlaga. Det är inte en fråga om  om utan när vi klarar detta!!  Då skulle t.ex. AimDay i mars 2016 kunna bli startskottet för att finna gemensamma praktiknära forskningsprojekt mellan olika huvudmän och Uppsala universitet – en riktigt win-win situation.

 

Comments are closed.