I syrenernas tid

Värmen är förhoppningsvis på gång även om bakslagen kommer tätt. Men arbetsmässigt går det för högtryck för att så mycket som möjligt ska bli klart före midsommar, före Almedalen… Vad ska samtalen i Almedalen handla om i år tro? Tänk om ett tema kunde handla om att bygga vidare på den vetenskapliga grunden och beprövade erfarenheten i skolans värld.
Efterfrågan på långsiktig samverkan mellan huvudmän och universitet har väl aldrig varit större än nu. Önskemål förs fram om forskningscirklar till ömsesidigt utbyte, riktade masterutbildningar, forskarskolor i utbildningsledning osv. Vi arbetar för högtryck med forskarskolan i ämnesdidaktik för universitetslärare som Uppsala universitet gemensamt finansierar. Otroligt spännande samarbete över disciplin och vetenskapsområdes gränser. Vi formulerar ett förslag kring ett ALF-Skola avtal för att möjliggöra för lektorer i skolor och på universitet att gemensamt kunna forska i skolans praktik. Samtidigt som vi intervjuar nya doktorander och väntar på UKÄ:s beslut om några av alla de blivande speciallärare som sökt kan få starta sin utbildning till hösten. Kanske tur att värmen dröjer, syren doftar ljuveligt hur som helst!

Comments are closed.