Äntligen!

I sista stund fick vi UKÄ:s ok på att starta den efterlängtade speciallärarutbildningen. I ärlighetens namn hade vi önskat få satsa även på grav språkstörning eftersom behovet är stort i verksamheten. Men det utvecklade sig till ett moment 22. Vi har ännu inte en utbyggd verksamhet (forskning och utbildningsbas) för det men var villiga att satsa. Det slutade med att vi drog tillbaka den delen och låg kvar med läs- och skriv.
Så igår eftermiddag fick vi klartecken och en bråkdel av alla som sökt kan nu få beskedet om att de kan vidareutveckla sitt professionella intresse.
Och vi ska tillsammans med deras arbetsgivare finna kloka former för deras utbildning i en tid med stor lärarbrist.

Rektor för Uppsala universitet har tagit initiativ till en arbetsgrupp som samlar hela universitetet och närsamhället (regionen, företagen, huvudmännen) för att finna nya vägar in i läraryrket. Bristen är gigantisk vilket hotar all utbildning (från förskola – till högre utbildning) liksom näringslivets behov av välutbildad arbetskraft. Bristen är stor inom alla lärarkategorier men ännu större inom vissa språk och inom naturvetenskap och teknik. Vi sätter oss ner tillsammans med ABB och Sandvik efter semestrarna för att finna nya vägar med fortsatt hög kvalitet!

Comments are closed.