Månad: januari 2015

Tradition & Förnyelse

Idag börjar festligheterna i Uppsala kring 80 unga doktorer och 17 hedersdoktorer. (www.uu.se) Kanonerna hörs inte förrän på fredag men idag håller hedersdoktorerna sina föreläsningar. Fakulteten för Utbildningsvetenskaper har glädjen att utnämna professor Gunther Kress från Storbritannien. Han pratar kring Understanding making meaning: Tools for thinking about social realtions, knowing and imagined tasks of schooling http://www.uu.se/en/research/grants-awards/article/?id=3831&area=2,6,12,16&typ=artikel&na=&lang=en.

Samtidigt kommer första numret ut i en nygammal journal: Nordic Journal of Studies in Educational Policy (www.nordstep.net) värt att klicka sig fram till då allt dessutom är open access.

Härliga nyheter med tradition och förnyelse vid Sveriges första universitet sett ur en dekans synvinkel.

 

Välkommen till dekanus blogg

Fakulteten för Utbildningsvetenskap vid Uppsala universitet rymmer mycket högkvalitativ forskning, utbildning och samverkan med vår omvärld genom Forum för Samverkan.
EDU är den stora institutionen inom fakulteten där forskning och utbildning bygger på forskningsämnena pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
Därutöver finns Swedesd på Campus Gotland/Uppsala som på olika sätt arbetar för utbildning för hållbar utveckling ; RUT som leder utbildning för verksamma rektorer och förskolechefer, FBA som är inriktad på fortbildning för verksamma lärare kring mångkulturella ämnen bl.a. nyanlända elevers lärande. Fakulteten ansvarar även för lärarprogrammen tillsammans med ett stort antal fakulteter och institutioner.
Det pågår mycket intressant vid vår fakultet. Det tänker jag som dekanus regelbundet dela med mig av på denna blogg. Hoppas även att bloggen kan locka till samtal och utbyte med er som är intresserade.