Månad: februari 2015

En härlig dag på jobbet

Mitt i alla bekymmer för en dekan med obalans i ansvar och befogenheter fick jag möjlighet att idag träffa ett antal internationella kollegor som intresserat tog del av vårt arbete med e-learning. Paul Bacsich UK, Berit Kjeldstad NTNU Trondheim, Ian Larsson Monash Univ Austr., Ebba Ossiannilsson Lund och Virginia Grande UU besöker Uppsala universitet hela veckan för att diskutera universitetets satsning på e-learning inom alla vetenskapsområden:  http://mp.uu.se/en/web/info/undervisa/e-larande.

När en av våra drivande lärare presenterade arbetet vid fakulteten/institutionen blev reaktionen oerhört positiv. Som exempel kan nämnas att våra förskollärare idag går ut med ”ett kvitto” på att de behärskar digitala verktyg. Ett förnyelsearbete pågår för att bygga upp en förnyad och förbättrad distansutbildning inom den kompletterande lärarutbildningen där flera engagerade lärare deltar både i Uppsala och på CampsusGotland. Spännande utveckling! http://ikt.edu.uu.se/wordpress/?author=2.

Lägg därtill forskning vid institutionen EDU av professor Caroline Liberg om barns lärande bl.a. med stöd av digitala hjälpmedel som fick utrymme i Aktuellt häromkvällen http://www.svt.se/nyheter/allt-vanligare-med-dator-vi-skrivinlarning – ja, då var det en väldigt bra dag på jobbet!