Månad: mars 2015

Samhällsansvar

Förra veckan samlade rektor för Uppsala universitet Eva Åkesson samtliga valda vicerektorer och dekaner för att tillsammans diskutera strategiskt viktiga frågor för framtiden. Det blev två intensiva dagar kring kommande forskningsproposition, satsningar på infrastruktur som ständigt ökar, vikten av samverkan både inom utbildning och forskning.

Allt detta blev synligt och uppenbart i den avslutande diskussionen som föranleddes av det synnerligen stora behovet av lärare alla kategorier. Behovet av välutbildade lärare gynnar alla. Det finns idag behov av att finna olika lösningar, inklusive alternativa vägar till läraryrket.

Diskussioner fördes tillsammans med representanter för SKL och Region Uppsala. Företrädare för Skolcheferna och ABB hade tyvärr fått förhinder men kommer att delta i det fortsatta arbetet.

För fortsatt arbete blir det. En universitetsövergripande arbetsgrupp skapas nu, vilket är ett exempel på hur Uppsala universitet tar sitt samhällsansvar genom att i samverkan med andra finna konkreta lösningar på ett samhällsproblem. Att möta det stora behovet av välutbildade lärare, inte minst inom naturvetenskapliga ämnen och moderna språk, kräver många kreativa idéer som samtidigt bibehåller eller stärker hög kvalitet i utbildning och forskning.

Hoppas alla, även du som läser detta, vill bidra med idéer!!

Allt börjar med en bra lärare

Har ägnat helgen åt att fundera över hur universitetet i samverkan med andra intressenter kan medverka till att den stora bristen på lärare alla kategorier kan hanteras så att inte kvaliteten i utbildningen äventyras. Ska det lyckas måste många komma samman. Uppsala universitet kommer vara drivande i detta vilket gläder mig mycket som dekan för utbildningsvetenskaper.

Detta tankearbete fick mig att minnas min resa strax efter nyår, då jag ”turade” till USA via Chicago – Cincinnati – New York. I Cincinnati där jag satt och väntade på planet hem hörde jag plötsligt i högtalarna rektorn för universitetet i Cincinnati prata om betydelsen för samhället av universitets utbildning och forskning. Häftigt! Tur att jag hann höra det flera gånger…

Senare satt jag och åt frukost i New York, på flygplatsen! Tittar morgontrött framför mig och ser plötsligt att den reklambild jag tittar på består av två ungdomar som spelar basfiol och texten är: Define Classroom: Your education is mor than a matter of degree. Annonsen är från University of New Hampshire. Håller någonting på att hända i våra värderingar? För mig känns det under alla omständigheter hoppingivande att humaniora och samhällsvetenskaperna tar plats, även på flygplatser! Det behövs!

Får nog prata med min rektor och kommunikationsavdelning om val av kommunikationsplatser!!