Månad: april 2015

Dialog

För snart två år sedan presenterade jag och min kollega en rapport kring skolans styrning och ledning som heter Rektor – en stark länk i styrningen av skolan (Nihlfors & Johansson, SNS 2013). Tanken var att det skulle vara ett frågetecken på slutet men det föll bort. Otydlighet, bristande förtroende och att den statliga nivån by-passar huvudmannen var tre av flera forskningsresultat.

I fredags fick jag vara med på ett av regeringens regionala möten med huvudmän för skolan, denna gång i Uppsala. Rubriken var Vårt gemensamma ansvar – så ger vi alla elever en bra skola. Kommunerna var representerade av politiker, förvaltningschefer och lärarnas fackliga organisationer. Naturligtvis var en avsikt att regeringen fick föra ut sitt budskap i vårpropositionen men utrymme fanns även för gruppdiskussioner med en minister som gick runt och lyssnade och begärde in skriftliga kommentarer av diskussionerna vilka kommer att sändas ut till alla som deltog.

Nu undrar jag nyfiket om jag var med om början på en dialog mellan stat och huvudmannen/kommunen? De som gör om våra studier om fem -sex år kan ge svaren.

Pedagogdagen 16 april ger framtidstro

Den 16 april genomförs Pedagogdagen 2015. Arrangemanget har växt och i år lockat till sig många utställare. Läs mer på facebook och hemsida:

https://www.facebook.com/pages/Pedagogdagen-2015/681209318598035?ref=aymt_homepage_panel

http://pedagogdagen.com/