Månad: juni 2015

Praktiknära forskning

Många, många har under åren diskuterat och jämfört utbildningen av läkare och lärare och framför allt möjligheten att forska i praktiken. Där kanske jämförelserna ska sluta det återstår att se.
Tre universitet (Uppsala, Göteborg, Karlstad) har tagit på sig att arbeta fram ett heltäckande förslag som ska ge disputerade lärare och skolledare möjlighet att forska inte i sin egen men i praktiken tillsammans medforskare från lärosäten. Ett förslag sändes in 17 juni så nu väntar vi på uppdraget!
Förslaget fångar både behovet av praktiknära forskning och ger samtidigt disputerade lärare och skolledare möjligheter och förhoppningsvis lust att stanna och utveckla verksamheten!! Kanske det dessutom kan locka fler till läraryrket!!

Äntligen!

I sista stund fick vi UKÄ:s ok på att starta den efterlängtade speciallärarutbildningen. I ärlighetens namn hade vi önskat få satsa även på grav språkstörning eftersom behovet är stort i verksamheten. Men det utvecklade sig till ett moment 22. Vi har ännu inte en utbyggd verksamhet (forskning och utbildningsbas) för det men var villiga att satsa. Det slutade med att vi drog tillbaka den delen och låg kvar med läs- och skriv.
Så igår eftermiddag fick vi klartecken och en bråkdel av alla som sökt kan nu få beskedet om att de kan vidareutveckla sitt professionella intresse.
Och vi ska tillsammans med deras arbetsgivare finna kloka former för deras utbildning i en tid med stor lärarbrist.

Rektor för Uppsala universitet har tagit initiativ till en arbetsgrupp som samlar hela universitetet och närsamhället (regionen, företagen, huvudmännen) för att finna nya vägar in i läraryrket. Bristen är gigantisk vilket hotar all utbildning (från förskola – till högre utbildning) liksom näringslivets behov av välutbildad arbetskraft. Bristen är stor inom alla lärarkategorier men ännu större inom vissa språk och inom naturvetenskap och teknik. Vi sätter oss ner tillsammans med ABB och Sandvik efter semestrarna för att finna nya vägar med fortsatt hög kvalitet!

I syrenernas tid

Värmen är förhoppningsvis på gång även om bakslagen kommer tätt. Men arbetsmässigt går det för högtryck för att så mycket som möjligt ska bli klart före midsommar, före Almedalen… Vad ska samtalen i Almedalen handla om i år tro? Tänk om ett tema kunde handla om att bygga vidare på den vetenskapliga grunden och beprövade erfarenheten i skolans värld.
Efterfrågan på långsiktig samverkan mellan huvudmän och universitet har väl aldrig varit större än nu. Önskemål förs fram om forskningscirklar till ömsesidigt utbyte, riktade masterutbildningar, forskarskolor i utbildningsledning osv. Vi arbetar för högtryck med forskarskolan i ämnesdidaktik för universitetslärare som Uppsala universitet gemensamt finansierar. Otroligt spännande samarbete över disciplin och vetenskapsområdes gränser. Vi formulerar ett förslag kring ett ALF-Skola avtal för att möjliggöra för lektorer i skolor och på universitet att gemensamt kunna forska i skolans praktik. Samtidigt som vi intervjuar nya doktorander och väntar på UKÄ:s beslut om några av alla de blivande speciallärare som sökt kan få starta sin utbildning till hösten. Kanske tur att värmen dröjer, syren doftar ljuveligt hur som helst!