Månad: november 2015

Fantastiskt och hoppfullt

Vågar använda starka ord i novembermörkret!

Ett skäl är den inbjudan Uppsala, Göteborg och Karlstads universitets rektorer fick att den 28/10 tillsammans med en medarbetare per universitet möta utbildningsdepartementet för att diskutera inte om utan hur ett ALF avtal på skolområdet kan förverkligas. Det är oerhört positivt att vi nu har påbörjat ett samtal kring detta och från universitetens sida bidrar vi gärna till att ta fram mer konkret underlag för att detta ska kunna bli verklighet i en nära framtid.

Uppsala universitet har, liksom flera andra universitet dessutom skrivit fram ett ALF:skola avtal i sina inspel till regeringens forskningsproposition. För mig med 40 år inom utbildningssektorn på olika positioner är detta en gammal dröm som snart kan bli verklighet – något som gör alla till vinnare!

Så kom beskeden – först från Riksbankens Jubileumsfond och därefter från VR/Utbildningsvetenskapliga kommittén – fantastiskt!! Även om vi inte är förvånade eftersom vi har så många skickliga forskare/forskningsgrupper idag – så är glädjen och stoltheten stor! Totalt är det ett 20 tal forskare inom utbildningsvetenskap i Uppsala som lyckats i årets tilldelning! EDU institutionen, informationsteknik och fysik – många kommer att få glädje av deras arbete!

AimDay Livslångt lärande den 15 mars 2016 planeras nu för fullt, se www.forumforsamverkan.uu.se – i framtiden ser jag detta som en återkommande mötesplats som lägger grunden till en form av inventering av vilken forskning som akademi och praktik finner extra angelägen. Finns ALF -skola avtal då så finns möjligheter att förverkliga flera forskningsprojekt.

Lärarcaféet i visionstrappan på Blåsenhus har nu ägt rum i oktober, november – första måndagen i månaden! Att se trappan fyllas 17.15 med engagerade lärare och blivande lärare är kraftfullt. Efter en kort presentation av något ämne (digital kompetens, hållbar utveckling, mentorskap…) fikar vi tillsammans och delar åsikter och insikter – lärarstuderande och lärare hos olika huvudmän. Mer info finns på hemsidorna för de ansvariga arrangörerna – SektionLära eller Forum för samverkan. Det är tack vare SektionLäras facebook som vi når ut med inbjudningarna, funderar på om vi kan skapa en facebook grupp för våra lokala lärarutbildare också…

Ibland är det extra roligt om än utmanande att vara dekan!