Månad: januari 2016

Ledarskap

Veckorna som gått sen jag senast skrev har handlat om ledarskap på olika sätt. Mitt eget ledarskap som dekan har naturligtvis varit drivkraften – men om det kan jag inte uttala mig. Men som exemplen kan tas en lektor som driver frågor om hur universitetet och alumner kan skapa bättre start för lärarstudenter när de kommer ut i verksamheterna. Till sin hjälp hade hon inbjudit en professor från Stanford där hon gjort sin post dok.

Svenska Unescorådet (i vars forskningsutskott jag sitter) gör vad de kan för att ta ledarskapet i alla svåra frågor som Unesco hanterar. Dit hör önskan om att Global Action Program ska lyckas – något som Uppsala universitet/Swedesd fått ansvar för i regleringsbrevet. Dock utan ekonomiskt bidrag! Tur att Uppsala universitet aktivt medverkar till att förverkliga dessa globala program!

SKL, LR, Lärarförbundet – alla söker vägar att förbättra skolverksamheten. Nu var det inte dekanen utan forskaren som deltog i deras arrangemang – det kliar onekligen i fingrarna att omdisponera alla miljarder som finns nationellt till något som kan göra skillnad i den lokala praktiken!

Höjdpunkten var trots allt fakultetsnämndens möte i veckan där alla deltog med konstruktiva idéer kring att inrätta forskningsnoder som ska ge forskare med nya idéer möjligheter att utveckla dessa  och nämnden beslutade också att ta fram kvalificerade underlag för fakultetens framtida arbete med sikte på 2020! Bra diskussioner!

Veckan slutade med fredagens vinterpromotion där fakulteten hade utöver en nydisputerad doktor också två internationellt välrenommerade hedersdoktorer! Rektors tal innehöll ännu en gång en markering för oss som gör vad vi kan för att skapa bättre förutsättningar för de nyanlända flyktingarna som kommer till vår region. Ännu ett exempel på ledarskap!

En kall början med mycket värme

Terminen rivstartade med diplomutdelning till 180 nya lärare söndagen den 10/1 i en fullsatt Universitetsaula. Underbar stämning med mycket värme och samtidigt allvar. Studenternas tal var ett kraftfullt inlägg för lärarnas betydelse och inte minst i den situation Sverige och världen befinner sig i. Gratulerar alla skolor som får nya kollegor! Torsdagen den 14/1 var trappan i Blåsenhus fullsatt med nya studenter som startade sin lärarutbildning! Nu hoppas jag att vi får se många studenter och färdiga lärare mötas i denna trappa första måndagen i varje månad då fakulteten tillsammans med studenterna (SektionLÄRA) möts för Lärarcafé.

Parallellt arbetar vi intensivt med att ständigt förbättra våra utbildningar och satsar nu särskilda medel på att förbättra ämnesdidaktiken. Snart kommer annonsen där 16 doktorander kan bli del av en forskarskola i ämnesdidaktik för universitetslärare. Forskarskolan är en gemensam satsning inom Uppsala universitets 6 fakulteter och 21 institutioner som tar ansvar för utbildningen av blivande lärare. 

Vi väntar dock på att regeringen ska ge besked om när ett ALF avtal på skolområdet är klart så att forskningen kan få fart! AimDay Livslångt lärande som äger rum den 15/3 i Blåsenhus kommer att lägga grunden för nya forskningsprojekt. Tänk om vi då visste när avtalet kan träda i kraft så vi kan planera för denna forskningssamverkan!

Även om klimatet är kallt – både vädermässigt och världsmässigt – så finns det värme i det som görs. Hösten avslutades med intensivt arbete i flyktingfrågan. Samtliga enheter och sektionLÄRA inom fakulteten för utbildningsvetenskaper gör stora insatser då vår verksamhet i mycket berör skolverksamhet. Vi vill dock göra mer och det gäller att finna dessa vägar både i närtid och långsiktigt. Nu äntligen börjar det röra på sig… landshövdingarna i Uppsala och Gävle och förhoppningsvis Gotland kallar till samling i februari för något som kallas Sverige – tillsammans (ett regeringsinitiativ). Inom Uppsala universitet börjar vi nu konkret söka vägar för de utbildade lärare som kommit till Sverige. Behovet av lärare är ju stort och en arbetsgrupp inom Uppsala universitet arbetar fram en åtgärdslista där ett exempel är att finna vägar att locka alumner tillbaka som lärare genom att erbjuda en kompletterande utbildning – kanske något vi kan arrangera tillsammans nationellt.

Det behövs mycket värme för att inte kylan ska krypa in under skinnet.