Ledarskap

Veckorna som gått sen jag senast skrev har handlat om ledarskap på olika sätt. Mitt eget ledarskap som dekan har naturligtvis varit drivkraften – men om det kan jag inte uttala mig. Men som exemplen kan tas en lektor som driver frågor om hur universitetet och alumner kan skapa bättre start för lärarstudenter när de kommer ut i verksamheterna. Till sin hjälp hade hon inbjudit en professor från Stanford där hon gjort sin post dok.

Svenska Unescorådet (i vars forskningsutskott jag sitter) gör vad de kan för att ta ledarskapet i alla svåra frågor som Unesco hanterar. Dit hör önskan om att Global Action Program ska lyckas – något som Uppsala universitet/Swedesd fått ansvar för i regleringsbrevet. Dock utan ekonomiskt bidrag! Tur att Uppsala universitet aktivt medverkar till att förverkliga dessa globala program!

SKL, LR, Lärarförbundet – alla söker vägar att förbättra skolverksamheten. Nu var det inte dekanen utan forskaren som deltog i deras arrangemang – det kliar onekligen i fingrarna att omdisponera alla miljarder som finns nationellt till något som kan göra skillnad i den lokala praktiken!

Höjdpunkten var trots allt fakultetsnämndens möte i veckan där alla deltog med konstruktiva idéer kring att inrätta forskningsnoder som ska ge forskare med nya idéer möjligheter att utveckla dessa  och nämnden beslutade också att ta fram kvalificerade underlag för fakultetens framtida arbete med sikte på 2020! Bra diskussioner!

Veckan slutade med fredagens vinterpromotion där fakulteten hade utöver en nydisputerad doktor också två internationellt välrenommerade hedersdoktorer! Rektors tal innehöll ännu en gång en markering för oss som gör vad vi kan för att skapa bättre förutsättningar för de nyanlända flyktingarna som kommer till vår region. Ännu ett exempel på ledarskap!

Comments are closed.