Nyanländ

Det är en intensiv period de första månaderna på året. Nya verksamheter startar, utvärderingar redovisas och forskningsansökningar ska skrivas med kollegor som också har svårt att få tiden att räcka till.

En höjdpunkt i februari var resan till Australien tillsammans med några forskare från Swedesd som nu etablerar en samverkan med Sunshine Coast University (www.swedesd.uu.se). En annan var avslutningen på U4 gruppens arbete med ledarskapsfrågor. De 4 universiteten som samverkar är Uppsala tillsammans med Gent, Groningen och Göttingen. Fem kollegor på ledande positioner från respektive universitet har diskuterat ledarskap inom universitetsvärlden. Avslutningen ägnades åt wicked problems!

Båda resorna gav perspektiv på det egna arbetet. Nyanlända och integration fanns med i alla diskussioner. Så var t.ex. studenterna i Göttingen lika aktiva som SektionLÄRA hos oss. Årets två första lärarcaféer har handlar om dessa frågor enligt önskemål från studenterna. Dessa har lockat fler lärare från skolorna än tidigare, vi har alla behov av att lära nytt och få diskutera hur vi kan hantera dagens komplexa situation, wicked problems som inte har några färdiga lösningar.

Tisdag 15 mars genomförs fakultetens första egna AimDay (www.forumforsamverkan.uu.se) inte heller där finns svar på alla frågor som ställs, i mötet mellan frågeställarna och ett 50 tal forskare lär snarare nya frågor dyka upp. En fråga som en universitetsövergripande arbetsgrupp arbetar med är hur vi kan finna fler vägar till läraryrket med bibehållen hög kvalitet. En delrapport från arbetsgruppen har överlämnats till rektor. Mycket handlar naturligtvis om validering och vi hoppas inom kort kunna hitta former för nyanlända med en lärarutbildning ska kunna få en utbildning som gör att de kan verka i svenska skolor. En utmaning på flera plan men där lösningar är inom räckhåll.

 

Comments are closed.