Månad: april 2016

En vecka med hög densitet

Vi är många som har svårt att berätta vad vi egentligen gör. Veckorna flyger fram och vi med dem fyllda av en mängd olika frågor att ta ställning till, fundera över, försöka förstå… Min senaste vecka rymde två fantastiska universitetsövergripande arbetsgrupper som jag har glädjen att leda. En om hur vi kan medverka till att fler väljer läraryrket oavsett nuvarande verksamhet och den andra hur Uppsala universitet kan medverka till att nyanlända möts och bemöts på bästa tänkbara sätt i vår verksamhet. Vi gör en hel del idag men vi kan göra mer och kanske annorlunda. Exempel på frågor som söker nya lösningar och där alla ännu inte formats.

Rektors frukostmöte med Uppsalapolitiker i riksdag, landsting och kommun hade en god uppslutning och skapade en god stämning. Där kunde jag även få slå ett slag för ALF avtal på skolområdet – önskar vi kunde få ett uppdrag från regeringen så att de frågetecken som finns kan rätas ut; hur ser dubbla tjänster ut, hur kan vi ordna kritisk granskning av forskningsprojekt etc. Att AIMDay kan fungera som ett sätt att inventera behovet prövade vi 15 mars och vet att det fungerar (www.forumforsamverkan.uu.se). I år blir det i alla fall diskussion i Almedalen. När vi skickade in förslaget förra våren hoppades vi att det skulle bli en snackis redan då – men ting tar tid.

Sen hann jag ha ett Högre Seminarium också kring vår senaste Springer bok ”Nordic Superintendent – Agents in a Broken Chain”. Översätter den nu till svenska så att fler kan ta del. Kanske är utbildningsministern intresserad när jag träffar honom till veckan. Men jag tror att han kanske är mer intresserad av rapporten från Expertrådet för skolutveckling som jag som ordförande lämnade över till huvudmännen och till Skolkommissionen härom vecka (den finns på www.skl.se). En rapport som är svår att debattera eftersom den inte kommer med generella lösningar på enskilda problem!