Studenterna fick sista ordet och jag något att vårda

Studenterna fick sista ordet! När studenterna lämnar Uppsala ändras mycket, inte bara cyklisterna blir färre, sorlet, känslan – ja det mesta. Så när de drar kan vi som är kvar bli lite mer introverta och försöka slutföra artikeln som behöver bli publicerad. Andra kollegor packar för att vistas utomlands kortare eller längre tid. Hade samtal med en forskare som inte vet förrän efter midsommar, när England har folkomröstat, hur lång hennes vistelse blir. Från Grekland kom häromdagen en fråga om hur vi som universitetet medverkar i mottagandet av flyktingar. För er som kan svenska finns information om det på Uppsala universitetets hemsida (www.uu.se).  Min förhoppning var att den skulle finnas även på engelska eller kanske arabiska (som Göteborgs universitet har). Något som uppskattas av flera inom Uppsala universitet är möjligheten att ta emot praktikanter. Universitetets arbetsgrupp kring nyanlända och integration  kunde med glädje konstatera att flera institutioner redan har anmält intresse och preciserat uppgifter så nu väntar vi på att Arbetsförmedlingen lyckas para ihop dessa önskemål med nyanlända flyktingars kunskaper. Det kan förhoppningsvis bli en höst med mycket inkludering och värme.

Nu närmar sig Almedalen och med den ett politisk samtal som förhoppningsvis kan skapa framtidstro genom att se möjligheter i det som sker. Det krävs mod för att göra det såsom världen ser ut och den ovisshet som finns både i vår absoluta närhet och runt om i världen. Så samtal om vad skolan huvuduppdrag är vore välkommet! Bildningens betydelse både för den enskilda individen och för samhället. Hur vi på bästa sätt kan ta vara på alla kunskap och kompetens som finns, som har kommit till oss genom migration och på annat sätt – hur utvecklar vi olika sätt för att göra detta?! Till detta hör ett samtal om hur vi utveckla fler vägar in i läraryrket!  Ja, vi får höra vad det blir.

Jag ska försöka bidra genom att lyfta fram all den kunskap och kompetens som många av landets 15-20 000 arbetsplatser inom utbildningsområdet rymmer och som bl.a. finns redovisat i Expertrådets rapport om skolutveckling (www.skl.se/skolakulturfritid/skolaforskola/forskning/huvudmannensexpertradforskolutveckling.8429.html). Det sker i debatt med företrädare för Skolkommissionen, där mitt tema lär bli ”tänk tvärtom”(http://www.altinget.se/artikel/elisabet-nihlfors-till-skolkommissionen-tank-tvartom). Det andra seminariet handlar om att övertyga alla om nödvändigheten av ett ALF avtal på skolområdet. Men här verkar glädjande nog alla övertygade. Nu gäller det att hitta långsiktiga och kloka lösningar som gör att huvudmännen, staten och akademin kan arbeta i ömsesidigt förtroende för att ge lektorer i skolan och i akademin möjlighet att forskar tillsammans för ökad kunskap om skolans praktik som varierar så stort inom landet.

Studenterna fick sista ordet innan jag låste dörren till Dekanrummet. Sektion Lära och Studiebevakarna lämnade över stafettpinnen till sina efterträdare på olika poster. Vi pratade om vårt samarbete under året som gått och vad vi har framför oss. De lämnade även över en krävande krukväxt som behöver mycket värme och vatten! Dessa stunder med kloka studenter som medverkar till att göra utbildningarna bra mycket bättre är värd all möda! Jag ser verkligen fram emot det fortsatta samarbetet och som en symbol finns mötesplatsen Lärarcafé i den fantastiska trappan i Blåsenhus (www.forumforsamverkan.uu.se) där lärare ute i skolorna och studenter möts kring samtal om utbildningens villkor och förutsättningar med grundtonen att (ut)bildning är något som är bland de viktigaste vi kan ägna oss åt – hela livet!

Glad sommar!

/Elisabet

Comments are closed.