Om bloggen

Som dekan för fakulteten för utbildningsvetenskaper anser jag det angeläget att använda bloggen som en möjlighet att kommunicera forskning och utbildning inom utbildningsvetenskap till alla som är intresserade. Vi som är aktiva inom fakulteten är angelägna om att dela med oss av vårt arbete och samtidigt medverka i den allmänna debatten kring frågor där vi anser oss ha kunskap.

Elisabet Nihlfors

Elisabet Nihlfors är professor i pedagogik och dekan för fakulteten för utbildningsvetenskaper vid Uppsala universitet.